בנק לאומי - יחסי ציבור

סיכום תקשורת לשנת 2019

ועידת מקור ראשון לכלכלה חברה וחדשנות בשיתוף לאומי

השקת שירותי בנקאות דרך WhatsApp

כתבת שער בעיתון נשים עם מיכל קיסוס מנכלית פפר