סיקור מאיץ חלקיקים - מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

סיקור משלחת של תלמידי ותלמידות בני עקיבא למאיץ חלקיקים בשוויץ