שבת נגישות - ארגון רבני צהר

קמפיין חשיפה לשבת נגישות של ארגון רבני צהר. יח"צ, כתיבה והפקת סרטונים.