יוסי דגן לראשות מועצה אזורית שומרון

יוסי דגן הגיע לקמפיין הבחירות ב-2019, כראש מועצה מכהן שגדל בשומרון ובו קבע את ביתו. יוסי מזוהה בעשייתו הציבורית כמי שפיתח את תחום התיירות וההסברה בשומרון ומתויג בתודעה הציבורית כאיש השומרון, שדואג ומגן על הבית שלו.
יצרנו את הסלוגן "אוהבים את השומרון" כדי לחבר את התושבים אל האידיאל שבהתיישבות וכדי להדגיש שהבחירה ביוסי עולה בקנה אחד עם האידיאל הזה. כמובן שיוסי ניצח את הבחירות.