ארגון הביתה

הינו ארגון ארצי הפועל על מנת לייצר שינוי חברתי בישראל ולהעצים את הרגשת השייכות, הזהות והערבות ההדדית.

הארגון מתמחה ביכולת לאתר להבין להקשיב לפעול ולחבר עולים חדשים ממגוון רחב של מדינות, בני ובנות עולים וישראלים צברים, בלי לוותר על התרבות המשפחתית ממנה כל אחד ואחת הגיעו וליצור חיבור אמיתי של הסיפורים יחד

הארגון מורכב מארבעה אגפים השוזרים יחד מארג פעילות בפריסה ארצית וברבדים שונים בחיי האדם.