למדה או לא למדה
במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא?

{{quiz.dataService.quizQuestions[quiz.activeQuestion].name}}

ענית נכון על {{results.quizMetrics.numCorrect}} מתוך {{results.dataService.quizQuestions.length}}!

צדקת!

טעית!

{{question.text}}