ענית נכון על {{results.quizMetrics.numCorrect}} מתוך {{results.dataService.quizQuestions.length}} שאלות

1. על הגלובוס ישנם ____ קווי רוחב

א. 90

ב. 100

ג. 180

ד. 360

2. ליואב 4 כדורים בצבעים שונים העומדים בשורה. במשך שישה ימים הוא מחליף את סדר כדורים מדי יום. כמה אפשרויות סידור שונות קיימות?

א. 16

ב. 24

ג. 32

ד. 64

3. מי מהבאים אינו חלק משבעת העממים שהורישו בני ישראל בבואם לכנען

א. היבוסי

ב. האמורי

ג. הגרגשי

ד. העמלקי

4. על פאות קוביה כתובים שמות ימות השבוע מראשון עד שישי. מה ההסתברות שיום המתחיל באות ר' יעלה בגורל?

א. 1:2

ב. 1:3

ג. 1:6

ד. 4:6

5. מי מהמחתרות הבאות לא פעלה בתחומי ארץ ישראל בזמן המנדט הבריטי?

א. ההגנה

ב. האצל

ג. הלח"י

ד. ניל"י

6. מי מהבאים כיהן במשרת הרב הראשי לישראל

א. הרב יוסף משאש

ב. הרב שלום משאש

ג. הרב אברהם יצחק הכהן קוק

ד. הרב צבי יהודה הכהן קוק

7. מה הוא ההיפך מ"שיכור"?

א. צלול

ב. פיקח

ג. פיכח

ד. שנון

8. במשפט "בגן יערכו לכם סיור" המילה המודגשת היא:

א. מושא עקיף

ב. שם עצם

ג. פועל

ד. תואר

9. = 0.004 : 0.02

א. 0.25

ב. 0.05

ג. 0.5

ד. 5

10. לאיזה עניין יש חשיבות לעיר מוקפת חומה מתק' יהושע בן נון?

א. לעניין חגיגת פסח שני

ב. לעניין חגיגת יום כיפור קטן

ג. לעניין חגיגת פורים בט"ו באדר ולא בי"ד

ד. לעניין חגיגת יום שני דראש השנה